Thị trường đường thế giới ngày 1/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 1/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 1/10 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 11.61 cent/lb (256.29 USD/tấn) tăng 11.42% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 327.2 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

28/9

1/10

Thay đổi (%)

10/2018

10.42

11.61

11.42

03/2019

11.20

11.69

4.38

05/2019

11.29

11.81

4.61

07/2019

11.41

12.12

6.22

10/2019

11.74

12.75

8.60

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

28/9

1/10

Thay đổi (%)

10/2018

230.02

256.29

11.42

03/2019

247.24

258.06

4.38

05/2019

249.23

260.71

4.61

07/2019

251.88

267.55

6.22

10/2019

259.16

281.46

8.60

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

28/9

1/10

Thay đổi (%)

10/2018

320.5

327.2

2.09

12/2018

319.7

326.7

2.19

03/2019

322.9

330.3

2.29

05/2019

327.8

334.3

1.98

08/2019

331.4

338.0

1.99

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo