Thị trường đường thế giới ngày 08/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 08/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 08/06 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.25 cent/lb (270.42 USD/tấn), tăng 4.43% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 346.50 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

07/06

08/06

Thay đổi (%)

07/2018

11.73

12.25

4.43

10/2018

12.02

12.52

4.16

03/2019

12.79

13.19

3.13

05/2019

12.89

13.25

2.79

07/2019

12.99

13.32

2.54

10/2019

13.16

13.47

2.36

03/2020

13.67

13.95

2.05

05/2020

13.74

14.00

1.89

07/2020

13.79

14.02

1.67

10/2020

13.97

14.17

1.43

03/2021

14.29

14.52

1.61

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

07/06

08/06

Thay đổi (%)

07/2018

258.94

270.42

4.43

10/2018

265.34

276.38

4.16

03/2019

282.34

291.17

3.13

05/2019

284.55

292.49

2.79

07/2019

286.75

294.04

2.54

10/2019

290.51

297.35

2.36

03/2020

301.77

307.95

2.05

05/2020

303.31

309.05

1.89

07/2020

304.42

309.49

1.67

10/2020

308.39

312.80

1.43

03/2021

315.45

320.53

1.61

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

07/06

08/06

Thay đổi (%)

08/2018

335.60

     346.50

3.25

10/2018

333.30

     343.70

3.12

12/2018

335.50

     345.20

2.89

03/2019

340.90

     349.60

2.55

05/2019

347.00

     355.00

2.31

08/2019

352.10

     359.80

2.19

10/2019

354.60

     362.10

2.12

12/2019

359.00

     364.90

1.64

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo