Thị trường đường thế giới ngày 07/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 07/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 07/06 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 11.73 cent/lb (258.94 USD/tấn), giảm 3.85% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 335.60 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

06/06

07/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.2

11.73

-3.85

10/2018

12.47

12.02

-3.61

03/2019

13.25

12.79

-3.47

05/2019

13.36

12.89

-3.52

07/2019

13.43

12.99

-3.28

10/2019

13.57

13.16

-3.02

03/2020

14.02

13.67

-2.50

05/2020

14.00

13.74

-1.86

07/2020

13.98

13.79

-1.36

10/2020

14.12

13.97

-1.06

03/2021

14.4

14.29

-0.76

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

06/06

07/06

Thay đổi (%)

07/2018

269.32

258.94

-3.85

10/2018

275.28

265.34

-3.61

03/2019

292.49

282.34

-3.47

05/2019

294.92

284.55

-3.52

07/2019

296.47

286.75

-3.28

10/2019

299.56

290.51

-3.02

03/2020

309.49

301.77

-2.50

05/2020

309.05

303.31

-1.86

07/2020

308.61

304.42

-1.36

10/2020

311.70

308.39

-1.06

03/2021

317.88

315.45

-0.76

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

06/06

07/06

Thay đổi (%)

08/2018

347.30

335.60

-3.37

10/2018

343.40

333.30

-2.94

12/2018

345.40

335.50

-2.87

03/2019

350.30

340.90

-2.68

05/2019

355.30

347.00

-2.34

08/2019

359.20

352.10

-1.98

10/2019

362.20

354.60

-2.10

12/2019

366.50

359.00

-2.05

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo