Thị trường đường thế giới ngày 06/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 06/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 06/06 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.2 cent/lb (269.32 USD/tấn), tăng 1.50% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 347.30 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

05/06

06/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.02

12.2

1.50

10/2018

12.33

12.47

1.14

03/2019

13.17

13.25

0.61

05/2019

13.32

13.36

0.30

07/2019

13.42

23.43

74.59

10/2019

13.58

13.57

-0.07

03/2020

14.07

14.02

-0.36

05/2020

14.05

14

-0.36

07/2020

14.06

13.98

-0.57

10/2020

14.23

14.12

-0.77

03/2021

14.55

14.4

-1.03

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

05/06

06/06

Thay đổi (%)

07/2018

265.34

269.32

1.50

10/2018

272.19

275.28

1.14

03/2019

290.73

292.49

0.61

05/2019

294.04

294.92

0.30

07/2019

296.25

517.22

74.59

10/2019

299.78

299.56

-0.07

03/2020

310.60

309.49

-0.36

05/2020

310.15

309.05

-0.36

07/2020

310.38

308.61

-0.57

10/2020

314.13

311.70

-0.77

03/2021

321.19

317.88

-1.03

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

05/06

06/06

Thay đổi (%)

08/2018

343.7

347.30

1.05

10/2018

339.2

343.40

1.24

12/2018

342.1

345.40

0.96

03/2019

347.3

350.30

0.86

05/2019

352

355.30

0.94

08/2019

355.9

359.20

0.93

10/2019

359.2

362.20

0.84

12/2019

363.7

366.50

0.77

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo