Thị trường đường thế giới ngày 05/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 05/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 05/06 giá đường thô , đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.02 cent/lb (265.34 USD/tấn), tăng 1.01% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 343.7 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

04/06

05/06

Thay đổi (%)

07/2018

11.90

12.02

1.01

10/2018

12.22

12.33

0.90

03/2019

13.11

13.17

0.46

05/2019

13.23

13.32

0.68

07/2019

13.34

13.42

0.60

10/2019

13.50

13.58

0.59

03/2020

13.97

14.07

0.72

05/2020

13.92

14.05

0.93

07/2020

13.90

14.06

1.15

10/2020

14.06

14.23

1.21

03/2021

14.38

14.55

1.18

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

04/06

05/06

Thay đổi (%)

07/2018

262.69

265.34

1.01

10/2018

269.76

272.19

0.90

03/2019

289.40

290.73

0.46

05/2019

292.05

294.04

0.68

07/2019

294.48

296.25

0.60

10/2019

298.01

299.78

0.59

03/2020

308.39

310.60

0.72

05/2020

307.28

310.15

0.93

07/2020

306.84

310.38

1.15

10/2020

310.38

314.13

1.21

03/2021

317.44

321.19

1.18

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

04/06

05/06

Thay đổi (%)

08/2018

337.4

343.7

1.87

10/2018

334.3

339.2

1.47

12/2018

338.3

342.1

1.12

03/2019

344.7

347.3

0.75

05/2019

350.4

352

0.46

08/2019

355.2

355.9

0.20

10/2019

358.5

359.2

0.20

12/2019

363.2

363.7

0.14

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo