Thị trường đường thế giới ngày 04/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 04/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 04/06 giá đường thô , đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 11.90 cent/lb (262.69 USD/tấn), giảm 4.95% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 337.4 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

01/06

04/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.52

11.90

-4.95

10/2018

12.81

12.22

-4.61

03/2019

13.59

13.11

-3.53

05/2019

13.67

13.23

-3.22

07/2019

13.72

13.34

-2.77

10/2019

13.83

13.50

-2.41

03/2020

14.25

13.97

-1.96

05/2020

14.19

13.92

-1.90

07/2020

14.16

13.90

-1.84

10/2020

14.30

14.06

-1.68

03/2021

14.60

14.38

-1.51

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

01/06

04/06

Thay đổi (%)

07/2018

276.38

262.69

-4.95

10/2018

282.78

269.76

-4.61

03/2019

300.00

289.40

-3.53

05/2019

301.77

292.05

-3.22

07/2019

302.87

294.48

-2.77

10/2019

305.36

298.01

-2.41

03/2020

314.57

308.39

-1.96

05/2020

313.25

307.28

-1.90

07/2020

312.58

306.84

-1.84

10/2020

315.67

310.38

-1.68

03/2021

322.30

317.44

-1.51

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

01/06

04/06

Thay đổi (%)

08/2018

353.00

337.4

-4.42

10/2018

348.50

334.3

-4.07

12/2018

351.90

338.3

-3.86

03/2019

356.60

344.7

-3.34

05/2019

360.00

350.4

-2.67

08/2019

362.70

355.2

-2.07

10/2019

365.60

358.5

-1.94

12/2019

368.50

363.2

-1.44

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo