Thị trường đường thế giới ngày 01/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 01/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 01/06 giá đường thô , đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 12.52 cent/lb (276.38 USD/tấn), giảm 2.11% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 353.00 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

31/05

01/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.79

12.52

-2.11

10/2018

13.02

12.81

-1.61

03/2019

13.80

13.59

-1.52

05/2019

13.85

13.67

-1.30

07/2019

13.89

13.72

-1.22

10/2019

13.99

13.83

-1.12

03/2020

14.43

14.25

-1.25

05/2020

14.36

14.19

-1.18

07/2020

14.33

14.16

-1.19

10/2020

14.46

14.30

-1.11

03/2021

14.77

14.60

-1.15

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

31/05

01/06

Thay đổi (%)

07/2018

282.34

276.38

-2.11

10/2018

287.42

282.78

-1.61

03/2019

304.64

300.00

-1.52

05/2019

305.74

301.77

-1.30

07/2019

306.62

302.87

-1.22

10/2019

308.83

305.36

-1.12

03/2020

318.54

314.57

-1.25

05/2020

317.00

313.25

-1.18

07/2020

316.34

312.58

-1.19

10/2020

319.21

315.67

-1.11

03/2021

326.05

322.30

-1.15

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

31/05

01/06

Thay đổi (%)

08/2018

354.60

353.00

-0.45

10/2018

351.00

348.50

-0.71

12/2018

353.90

351.90

-0.57

03/2019

358.90

356.60

-0.64

05/2019

361.60

360.00

-0.44

08/2019

363.60

362.70

-0.25

10/2019

366.50

365.60

-0.25

12/2019

369.50

368.50

-0.27

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo