Thị trường Đường quốc tế ngày 25/4: Giá đường thô giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Đường quốc tế ngày 25/4: Giá đường thô giảm

  • Giá đường thế giới:

Chốt phiên giao dịch đêm 24/04, giá đường thô thế giới giảm nhẹ. Hợp đồng đường thô giao tháng 5/2017 giảm 1.04% so với phiên trước 16.24 cent/lb hay 358.50 USD/tấn.

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 giảm 0.45% ở mức 469.20 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

21/04

24/04

Thay đổi (%)

05/2017

16.41

16.24

-1.04

08/2017

16.51

16.32

-1.15

10/2017

16.64

16.52

-0.72

12/2017

17.15

17.09

-0.35

03/2018

17.13

17.09

-0.23

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

21/04

24/04

Thay đổi (%)

05/2017

362.25

358.50

-1.04

08/2017

364.46

360.26

-1.15

10/2017

367.33

364.68

-0.72

12/2017

378.59

377.26

-0.35

03/2018

378.15

377.26

-0.23

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

21/04

24/04

Thay đổi (%)

05/2017

471.30

469.20

-0.45

08/2017

456.60

454.20

-0.53

10/2017

453.00

450.30

-0.60

12/2017

454.30

451.90

-0.53

03/2018

455.10

453.00

-0.46

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo