Thị trường đường nội địa đầu tuần: Giá đường giảm 50 đ/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường nội địa đầu tuần: Giá đường giảm 50 đ/kg

Tại thị trường Miền Bắc, giá đường RS, RAW tiếp tục giảm nhẹ, giá bán giảm 50 đ/kg so với giá tuần trước. Đường QN vẫn tiếp tục ra Cảng Hải Phòng được các nhà buôn chào bán nhiều thậm chí gửi bán. Nhiều nhà thương mại bán hòa hoặc cắt lỗ nhưng giao dịch cũng rất chậm

Tại Miền Trung, giá đường ở mức thấp nhưng sức tiêu thụ vẫn chậm do đường lậu tiếp tục vào nhiều

Tại thị trường Miền Nam, giá đường RS và RE chững lại, sức tiêu thụ bình thường nhưng đường nhập lậu chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường do giá rẻ và không bị ngăn cấm.

Bảng giá đường nội địa ngày 22/05 (đồng/kg)

22/05/2017

Thị trường

Nhà máy

Min

Aver

Max

Min

Aver

Max

Miền Bắc

 

 

 

 

 

 

Đường trắng RS

15,600

15,875

16,150

15,300

15,600

15,900

Đường tinh luyện RE

16,600

16,850

17,100

16,400

16,600

16,800

Đường vàng RAW

15,800

15,950

16,100

15,600

15,700

15,800

Đường nhập lậu

15,100

15,200

15,300

 

 

 

Miền Trung

 

 

 

 

 

 

Đường trắng RS

15,100

15,200

15,300

14,900

14,950

15,000

Đường lậu

14,000

14,600

15,200

 

 

 

Miền Nam

 

 

 

 

 

 

Đường trắng RS

15,550

15,975

16,400

15,000

15,650

16,300

Đường tinh luyện RE

16,800

17,100

17,400

16,700

16,950

17,200

Đường nhập lậu

14,200

14,450

14,700

 

 

 

Ghi chú: Min – Nhỏ nhất/Aver – Trung bình/Max – Lớn nhất

Tin tham khảo