Thị trường điều ngày 31/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 31/10/2017

Giá điều khô Benin nhập về Việt Nam (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 31/10

Giá ngày 30/10

Tăng/giảm
so với ngày hôm qua

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

0

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ ngày 20/10/2017 (USD/lb)

 

Cảng xuất

Chủng loại

Giá ngày 06/10

Giá ngày 20/10

ĐVT

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

3.8

3.725

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

4.35

4.35

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

4.825

4.635

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

4.675

4.55

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

5.2

5.025

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

5.0

4.875

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

4.9

4.8

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

4.5

4.5

Usd/lb

 

 

Tin tham khảo