Thị trường điều ngày 29/09/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ vẫn giữ ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 29/09/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ vẫn giữ ổn định

Giá điều khô Benin nhập về Việt Nam (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 29/09

Giá ngày 28/09

Tăng/giảm
so với ngày hôm qua

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

0

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ ngày 23/09/2017 (USD/lb)

 

Cảng xuất

Chủng loại

Giá ngày 16/09

Giá ngày 23/09

ĐVT

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

3.8

3.8

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

4.35

4.35

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

4.825

4.825

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

4.675

4.675

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

5.2

5.2

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

5.0

5.0

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

4.90

4.9

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

4.50

4.5

Usd/lb

 

 

Tin tham khảo