Thị trường điều ngày 26/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 26/09/2017

Giá điều khô Benin nhập về Việt Nam (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 26/09

Giá ngày 25/09

Tăng/giảm
so với ngày hôm qua

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

0

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ ngày 16/09/2017 (USD/lb)

 

Cảng xuất

Chủng loại

Giá ngày 09/09

Giá ngày 16/09

ĐVT

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

3.8

3.8

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

4.35

4.35

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

4.825

4.825

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

4.675

4.675

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

5.2

5.2

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

5.0

5.0

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

4.90

4.90

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

4.50

4.50

Usd/lb