Thị trường điều ngày 25/08/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ giảm mạnh từ 0,125-0,35 USD/lb với hầu hết các chủng loại điều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 25/08/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ giảm mạnh từ 0,125-0,35 USD/lb với hầu hết các chủng loại điều

Giá điều khô Benin nhập về Việt Nam (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 25/08

Giá ngày 24/08

Tăng/giảm
so với ngày hôm qua

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

0

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ ngày 18/08/2017 (USD/lb)

 

Cảng xuất

Chủng loại

Giá ngày 11/08

Giá ngày 18/08

ĐVT

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

3.775

3.9

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

4.25

4.1

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

4.8

4.55

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

4.6

4.4

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

5.225

5.1

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

5.0

4.85

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

4.9

4.6

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

4.4

4.05

Usd/lb

 

 

Tin tham khảo