Thị trường điều ngày 25/08/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ giảm mạnh từ 0,125-0,35 USD/lb với hầu hết các chủng loại điều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 25/08/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ giảm mạnh từ 0,125-0,35 USD/lb với hầu hết các chủng loại điều

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo