Thị trường điều ngày 25/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 25/07/2017

Giá điều tươi và điều khô tại thị trường nội địa (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 25/07

Giá ngày 24/07

Tăng/giảm
so với ngày hôm qua

Điều tươi

-

-

 -

Điều thô phơi khô - (chưa bóc vỏ)

35.000-36.000

35.000-36.000

0

 

Giá hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân (VNĐ/kg)

Chủng loại

Độ ẩm (%)

Tỷ lệ nổi (%)

Tạp chất (%)

Nhân thu hồi (%)

Số hạt/kg

Giá tham khảo

Ngày 25/07

Ngày 24/07

A

≤ 17.0

≤ 10.0

≤ 4

≤ 30

≤ 140

40.000

40.000

B

≤ 16.0

≤ 13.0

≤ 5

≤ 29

≤ 150

39.000

39.000

C

≤ 15.5

≤ 15.0

≤ 6

≤ 28

≤ 170

38.000

38.000

D

≤ 15.0

≤ 17.0

≤ 7

≤ 27

≤ 185

37.000

37.000

 

Giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi nhân (VNĐ/kg)

Chủng loại

Độ ẩm (%)

Tỷ lệ nổi (%)

Tạp chất (%)

Nhân thu hồi (%)

Số hạt/kg

Giá tham khảo

Ngày 25/07

Ngày 24/07

A

≤ 12.0

≤ 12.0

≤ 4

≤ 34

≤ 160

44.000

44.000

B

≤ 11.0

≤ 15.0

≤ 5

≤ 33

≤ 170

43.000

43.000

C

≤ 10.5

≤ 19.0

≤ 6

≤ 32

≤ 180

42.000

42.000

D

≤ 10.0

≤ 20.0

≤ 7

≤ 31

≤ 190

41.000

41.000

 

Giá điều sàn KOCHI - Ấn Độ (USD/lb)

Chủng loại

Giá ngày 25/07

Giá ngày 24/07

Tăng/giảm
so với ngày hôm qua

W240

4.95-5.10

4.95-5.10

0

W320

4.85-4.95

4.85-4.95

0

W450

4.75-4.85

4.75-4.85

0

SW320

4.65-4.75

4.65-4.75

0

DW

4.30-4.50

4.30-4.50

0

Tách (SSW và Butts)

3.60-3.70

3.60-3.70

0

Vỡ (Splits)

3.50-3.60

3.50-3.60

0

Mảnh

0.00-0.00

0.00-0.00

0

 

Tin tham khảo