Thị trường điều ngày 24/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 24/11/2017

Giá điều khô Benin nhập về Việt Nam (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 24/11

Giá ngày 23/11

Tăng/giảm
so với ngày hôm qua

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

0

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ ngày 17/11/2017 (USD/lb)

Giá xuất khẩu điều nhân của Ấn Độ cập nhật đến ngày 17/11/2017 giữ ổn định so với mức giá đã được thiết lập từ đầu tháng.

Cảng xuất

Chủng loại

Giá ngày 03/11

Giá ngày 17/11

ĐVT

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

3.7

3.7

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

4.3

4.3

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

4.6

4.6

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

4.45

4.45

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

5.05

5.05

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

4.90

4.9

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

4.825

4.825

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

4.5

4.5

Usd/lb

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo