Thị trường điều ngày 23/11/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ giữ ổn định với mức giá đã được thiết lập từ đầu tháng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 23/11/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ giữ ổn định với mức giá đã được thiết lập từ đầu tháng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo