Thị trường điều ngày 23/11/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ giữ ổn định với mức giá đã được thiết lập từ đầu tháng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 23/11/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ giữ ổn định với mức giá đã được thiết lập từ đầu tháng

Giá điều khô Benin nhập về Việt Nam (VNĐ/kg)

Chủng loại

Giá ngày 23/11

Giá ngày 22/11

Tăng/giảm
so với ngày hôm qua

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

0

Hạt điều khô – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

0

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ ngày 17/11/2017 (USD/lb)

Giá xuất khẩu điều nhân của Ấn Độ cập nhật đến ngày 17/11/2017 giữ ổn định so với mức giá đã được thiết lập từ đầu tháng.

Cảng xuất

Chủng loại

Giá ngày 03/11

Giá ngày 17/11

ĐVT

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

3.7

3.7

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

4.3

4.3

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

4.6

4.6

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

4.45

4.45

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

5.05

5.05

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

4.90

4.9

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

4.825

4.825

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

4.5

4.5

Usd/lb

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo