Thị trường điều ngày 22/2/2017: Gía điều trong nước ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường điều ngày 22/2/2017: Gía điều trong nước ổn định

+ Hôm nay (22/02), giá thu mua điều ổn định

Chủng loai

22/02

Thay đổi so với ngày hôm qua

Điều tươi

-

0

Điều phơi khô – chưa bóc vỏ (nhập khẩu)

49000

0

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ ngày 10/02/2017 USD/lb

Ngày

Cảng xuất

Chủng loại

Đơn giá

Đơn vị tính

02/10/2017

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LP

3.15

Usd/lb

02/10/2017

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

4.05

Usd/lb

02/10/2017

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

4.475

Usd/lb

02/10/2017

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

4.275

Usd/lb

02/10/2017

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

5.35

Usd/lb

02/10/2017

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

4.65

Usd/lb

02/10/2017

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

4.475

Usd/lb

02/10/2017

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

3.60

Usd/lb

 

 

Tin tham khảo