Thị trường Điều 27/7-31/7/2020 - Triển vọng tiêu thụ hạt điều nhân từ thị trường Trung Quốc vẫn rất ảm đạm, đặc biệt là hàng phẩm cấp thấp
 

Thị trường Điều 27/7-31/7/2020 - Triển vọng tiêu thụ hạt điều nhân từ thị trường Trung Quốc vẫn rất ảm đạm, đặc biệt là hàng phẩm cấp thấp

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí