Thị trường điều 10/2-14/2/2020 - Giá hạt điều tươi từ Campuchia về cửa khẩu Chàng Riệc có xu hướng giảm mạnh do nhu cầu mua từ các nhà máy chế biến hạt điều chậm
 

Thị trường điều 10/2-14/2/2020 - Giá hạt điều tươi từ Campuchia về cửa khẩu Chàng Riệc có xu hướng giảm mạnh do nhu cầu mua từ các nhà máy chế biến hạt điều chậm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí