Thị trường điều (tuần từ 6/5-10/5/2019) - Thị trường điều thô toàn cầu vẫn còn ảm đạm, đặc biệt là tại thị trường Tây Phi
 

Thị trường điều (tuần từ 6/5-10/5/2019) - Thị trường điều thô toàn cầu vẫn còn ảm đạm, đặc biệt là tại thị trường Tây Phi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.