Thị trường điều (8/7-12/7/2019) -Giá điều thô tại thị trường nội địa bật tăng trở lại do giá điều nhân xuất khẩu tăng
 

Thị trường điều (8/7-12/7/2019) -Giá điều thô tại thị trường nội địa bật tăng trở lại do giá điều nhân xuất khẩu tăng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.