Thị trường điều (29/7-2/8/2019) - Giá điều thô tại thị trường nội địa giảm nhẹ theo đà giảm của giá hạt điều nhân xuất khẩu
 

Thị trường điều (29/7-2/8/2019) - Giá điều thô tại thị trường nội địa giảm nhẹ theo đà giảm của giá hạt điều nhân xuất khẩu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí