Thị trường điều (25/6-29/6/2018) - Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam giảm mạnh từ 0,1-0,5 USD/lb do nhu cầu tiêu thụ yếu
 

Thị trường điều (25/6-29/6/2018) - Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam giảm mạnh từ 0,1-0,5 USD/lb do nhu cầu tiêu thụ yếu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.