Thị trường điều (15/7-19/7/2019): Điều thô Guinea-Bissau, thu hồi 52 lbs có giá từ 1300-1350 USD/tấn (giá về cảng Việt Nam)
 

Thị trường điều (15/7-19/7/2019): Điều thô Guinea-Bissau, thu hồi 52 lbs có giá từ 1300-1350 USD/tấn (giá về cảng Việt Nam)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí