Thị trường điều (05/08-09/08/2019): Giá điều thô nội địa tăng 2000 đồng/kg do giá điều nhân xuất khẩu tăng
 

Thị trường điều (05/08-09/08/2019): Giá điều thô nội địa tăng 2000 đồng/kg do giá điều nhân xuất khẩu tăng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.