Thị trường DAP nội địa Trung Quốc trong tuần đầu tháng 8/2019 tiếp tục suy yếu do nhu cầu thấp
 

Thị trường DAP nội địa Trung Quốc trong tuần đầu tháng 8/2019 tiếp tục suy yếu do nhu cầu thấp

So sánh giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc năm 2018 và 2019 (USD/tấn, FOB)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Tháng 8/2019: cập nhật đến ngày 8/8/2019)