Thị trường Đài Thơm 8 có dấu hiệu giảm giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Đài Thơm 8 có dấu hiệu giảm giá

Đầu tuần mới vào ngày 8/1/2018 lúa tươi Đài Thơm 8 giá 6,200-6,300 (giao dịch nhiều ở mức 6,300); TP tại nền An Giang thương lái chào giá 11,500-11,600 chưa sortex nhưng các kho hỏi mua nhiều chỉ trả mức 11,400 trở lại; thương lái chưa muốn bán. Lúa do nông dân cắt sớm, còn xanh non nhiều nên thu hồi chỉ được 13,3/20kg cả phụ phẩm và 10-10,5 kg nguyên gạo.

Tin tham khảo