Thị trường chăn nuôi tuần 24/5/2019-30/5/2019: Biểu gà ra thị trường hiện còn biểu cân nhỏ đẩy giá gà trắng tại cả 2 miền Bắc-Nam đồng loạt có điều chỉnh tăng trở lại trong nửa cuối tuần qua
 

Thị trường chăn nuôi tuần 24/5/2019-30/5/2019: Biểu gà ra thị trường hiện còn biểu cân nhỏ đẩy giá gà trắng tại cả 2 miền Bắc-Nam đồng loạt có điều chỉnh tăng trở lại trong nửa cuối tuần qua

Tại thị trường miền Bắc, giá gà trắng có những biến động trái chiều trong tuần qua. Nếu như ở những ngày cuối tuần trước cho đến đầu tuần này, giá gà trắng liên tiếp có điều chỉnh giảm, tổng mức giảm tới 5.000 đồng/kg, kéo giá giao dịch còn cao nhất 26.000 đồng/kg, thì đến ngày cận cuối tuần, do biểu gà hiện chủ yếu là biểu nhỏ nên giá bán ra được đẩy tăng trở lại, lên quanh mức 27.500-28.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày đầu tuần,  nhưng vẫn thấp hơn 4.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 9.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2018. Có diễn biến tương tự, giá gà trắng tại thị trường miền Nam cũng giảm trong ngày cuối tuần trước, về 23.000-24.000 đồng/kg, nhưng lại nhích tăng trở lại ở cận cuối tuần này, lên 24.000-25.000 đồng/kg, cao hơn 1.000 đồng/kg so với hồi cuối tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 6.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Giá gà giống DOC miền Bắc vẫn duy trì ổn định ở mức 8.000-10.000 đồng/con; trong khi đó, giá gà giống tại miền Nam có xu hướng nhích tăng 1.000 đồng/con, lên 10.000-11.000 đồng/con.

Không có diễn biến trái chiều như gà trắng, giá gà màu 2 miền đồng loạt có điều chỉnh tăng trong tuần qua. Theo đó, tại thị trường miền Bắc, giá gà bán ra được đẩy tăng lên quanh mức 43.000-45.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 2.000-4.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2018; tương tự, tại thị trường miền Nam, giá gà bán ra cũng nhích tăng trong ngày cận cuối tuần qua, mới mức tăng từ 3.000-4.000 đồng/kg đẩy giá gà bán ra lên 40.000-42.000 đồng/kg. Với mức giá này, giá gà miền Nam vẫn thấp hơn 8.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước nhưng lại cao hơn 7.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.