Thị trường cao su (5/7-11/7/2019) - Giá cao su thế giới tiếp tục giảm, nhưng có dấu hiệu phục hồi trong cuối tuần