Thị trường Cần Thơ ngày 7/10/2019: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 7/10/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Tây Nam Bộ, giao dịch phân bón chậm, giá phân bón tạm thời không đổi.

Ngày 7/10, tại Cần Thơ, các đại lý cấp 1 giữ nguyên giá chào bán DAP xanh Hồng hà 64% ở mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

7/10/2019

11300-11400

-

4/10/2019

11300-11400

-  

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo