Thị trường Cần Thơ ngày 6/12/2018: Giá Kali Canada miểng bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 6/12/2018: Giá Kali Canada miểng bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

Tại Cần Thơ, nhu cầu phân bón lai rai do hầu hết các khu vực đang chăm bón đợt 1 cho lúa Đông Xuân. Giá phân bón có xu hướng chào giảm nên các đại lý cấp 2 nhập hàng cầm chừng.

Ngày 6/12, tại Cần Thơ, Kali Phú Mỹ (miểng) và Kali Israel (miểng) bán ra ở mức 8000-8100 đ/kg và 8400-8500 đ/kg.

Bảng giá Kali bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

Kali Phú Mỹ miểng

Kali Israel miểng

Kali Canada/Belarus miểng

6/12/2018

8000-8100

8400-8500

8000-8200

29/11/2018

8000-8100

8400-8500

8000-8200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo