Thị trường Cần Thơ ngày 6/12/2018: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12700-12800 đ/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 6/12/2018: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12700-12800 đ/kg

Tại Cần Thơ, nhu cầu phân bón lai rai do hầu hết các khu vực đang chăm bón đợt 1 cho lúa Đông Xuân. Giá phân bón có xu hướng chào giảm nên các đại lý cấp 2 nhập hàng cầm chừng.

Ngày 6/12, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 13200-13300 đ/kg, DAP xanh tường phong 64% ở mức 12700-12800 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

6/12/2018

13200-13300

12700-12800

29/11/2018

13200-13300

12700-12800

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo