Thị trường Cần Thơ ngày 5/11/2018: Giá Urea Phú Mỹ bán ra ở mức 9000 đ/kg
 

Thị trường Cần Thơ ngày 5/11/2018: Giá Urea Phú Mỹ bán ra ở mức 9000 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí