Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/17: giá Urea bán ra tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/17: giá Urea bán ra tăng

Tại Cần Thơ, Kiên Giang đang thu hoạch lúa vụ 2 và xuống giống vụ 3 nên nhu cầu vẫn được duy trì ở mức khá. Lượng hàng bán ra của một số đại lý cấp 1 tại Kiên Giang khoảng 200 tấn/ngày; tại Cần Thơ dưới 150 tấn/ngày.

Ngày 30/05, tại Cần Thơ, giá Urea Cà Mau và Urea Phú Mỹ bán ra ở mức 6100-6150 đ/kg và 6300 đ/kg.

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

30/05/17

6100-6150

6300

29/05/17

6000

6300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo