Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/17: giá NPK bán ra ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/17: giá NPK bán ra ổn định

Tại Cần Thơ, Kiên Giang đang thu hoạch lúa vụ 2 và xuống giống vụ 3 nên nhu cầu vẫn được duy trì ở mức khá. Lượng hàng bán ra của một số đại lý cấp 1 tại Kiên Giang khoảng 200 tấn/ngày; tại Cần Thơ dưới 150 tấn/ngày.

Ngày 30/05, tại Cần Thơ, giá NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S) bán ra tại kho đại lý cấp 1 là 8300-8400 đ/kg.

Bảng giá NPK bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S)

30/05/17

8700-8900

8300-8400

29/05/17

8700-8900

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo