Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/17: giá Kali bán ra ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/17: giá Kali bán ra ổn định

Tại Cần Thơ, Kiên Giang đang thu hoạch lúa vụ 2 và xuống giống vụ 3 nên nhu cầu vẫn được duy trì ở mức khá. Lượng hàng bán ra của một số đại lý cấp 1 tại Kiên Giang khoảng 200 tấn/ngày; tại Cần Thơ dưới 150 tấn/ngày.

Ngày 30/05, tại Cần Thơ, Kali Phú Mỹ (miểng) và Kali Belarus (miểng) lần lượt bán ra ở mức 7000 đ/kg và 7000-7200 đ/kg

Bảng giá Kali bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

Kali Phú Mỹ miểng

Kali Israel miểng

Kali Canada/Belarus miểng

30/05/17

7000

7000

7000-7200

29/05/17

7000

7000

7000-7200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo