Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/17: giá DAP quay đầu giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/17: giá DAP quay đầu giảm

Tại Cần Thơ, Kiên Giang đang thu hoạch lúa vụ 2 và xuống giống vụ 3 nên nhu cầu vẫn được duy trì ở mức khá. Lượng hàng bán ra của một số đại lý cấp 1 tại Kiên Giang khoảng 200 tấn/ngày; tại Cần Thơ dưới 150 tấn/ngày.

Ngày 30/05, tại Cần Thơ, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 9700-9800 đ/kg và 9300-9400 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

30/05/17

9700-9800

9300-9400

8200-8300 (8200 giao kho cấp 1; 8300 giao kho cấp 2)

29/05/17

9800-9900

9400

8200-8300 (8200 giao kho cấp 1; 8300 giao kho cấp 2)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo