Thị trường Cần Thơ ngày 29/5/17: giá Urea bán ra tạm chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 29/5/17: giá Urea bán ra tạm chững

Tại Cần Thơ, một số khu vực đang xuống giống vụ 3 nên nhu cầu phân bón vẫn được duy trì mặc dù không mạnh. Còn tại Kiên Giang, khu vực Hòn Đất đang xuống giống vụ Hè Thu (vụ 2) nên nhu cầu phân bón tăng. Lượng hàng bán ra của một số đại lý cấp 1 tại Kiên Giang khoảng 200 tấn/ngày; tại Cần Thơ dưới 150 tấn/ngày.

Ngày 29/05, tại Cần Thơ, giá Urea Cà Mau và Urea Phú Mỹ bán ra ở mức 6000 đ/kg và 6300 đ/kg.

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

29/05/17

6000

6300

26/05/17

6000

6300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo