Thị trường Cần Thơ ngày 29/5/17: giá NPK bán ra ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 29/5/17: giá NPK bán ra ổn định

Tại Cần Thơ, một số khu vực đang xuống giống vụ 3 nên nhu cầu phân bón vẫn được duy trì mặc dù không mạnh. Còn tại Kiên Giang, khu vực Hòn Đất đang xuống giống vụ Hè Thu (vụ 2) nên nhu cầu phân bón tăng. Lượng hàng bán ra của một số đại lý cấp 1 tại Kiên Giang khoảng 200 tấn/ngày; tại Cần Thơ dưới 150 tấn/ngày.

Ngày 29/05, tại Cần Thơ, giá NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S) bán ra tại kho đại lý cấp 1 là 8300-8400 đ/kg.

Bảng giá NPK bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S)

29/05/17

8700-8900

8300-8400

26/05/17

8700-8900

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo