Thị trường Cần Thơ ngày 29/5/17: giá DAP tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 29/5/17: giá DAP tăng nhẹ

Tại Cần Thơ, một số khu vực đang xuống giống vụ 3 nên nhu cầu phân bón vẫn được duy trì mặc dù không mạnh. Còn tại Kiên Giang, khu vực Hòn Đất đang xuống giống vụ Hè Thu (vụ 2) nên nhu cầu phân bón tăng. Lượng hàng bán ra của một số đại lý cấp 1 tại Kiên Giang khoảng 200 tấn/ngày; tại Cần Thơ dưới 150 tấn/ngày.

Ngày 29/05, tại Cần Thơ, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 9800-9900 đ/kg và 9400 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

29/05/17

9800-9900

9400

8200-8300 (8200 giao kho cấp 1; 8300 giao kho cấp 2)

26/05/17

9700

9400

8200-8300 (8200 giao kho cấp 1; 8300 giao kho cấp 2)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo