Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/17: Giá DAP bán ra tạm giữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/17: Giá DAP bán ra tạm giữ

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo