Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/17: Giá DAP bán ra tạm giữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/17: Giá DAP bán ra tạm giữ

Mặc dù giá Ure Phú Mỹ tại Đông Nam Bộ đã tăng do nhà máy bảo dưỡng nhưng tại Tây Nam Bộ giá khá chững.

Ngày 29/11, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra tạm giữ ở mức 11800-11900 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 11500-11600 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

29/11/17

11800-11900

11500-11600

9200-9300

27/11/17

11800-11900

11500-11600

9200-9300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo