Thị trường Cần Thơ ngày 29/08/17: Giá Urea bán ra không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 29/08/17: Giá Urea bán ra không đổi

Ngày 29/08, Ure Cà Mau, Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 5750-5850 đ/kg và 6000-6200 đ/kg.

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

Ure Hà Bắc

29/08/17

5750-5850 (tùy địa điểm giao hàng)

6000-6200 (tùy địa điểm giao hàng)

5900-6000

25/08/17

5750-5850 (tùy địa điểm giao hàng)

6000-6200 (tùy địa điểm giao hàng)

5900-6000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo