Thị trường Cần Thơ ngày 29/08/17: Giá DAP bán ra duy trì cao

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 29/08/17: Giá DAP bán ra duy trì cao

Ngày 29/08, tại Cần Thơ, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 10800-11000 đ/kg và 10600-10700 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

29/08/17

10800-11000

10600-10700

25/08/17

10800-11000

10600-10700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo