Thị trường Cần Thơ ngày 29/06/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ
 

Thị trường Cần Thơ ngày 29/06/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

Tại Cần Thơ, một số khu vực chuẩn bị xuống giống lúa vụ 3 nên nhu cầu lai rai.

Ngày 29/06, Giá Ure Cà Mau, Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 7100 đ/kg.

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

29/06/18

7100

7100

22/06/18

7000-7100

7100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo