Thị trường Cần Thơ ngày 29/06/18: Giá Kali bán ra ổn định
 

Thị trường Cần Thơ ngày 29/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

Tại Cần Thơ, một số khu vực chuẩn bị xuống giống lúa vụ 3 nên nhu cầu lai rai.

Ngày 29/06, tại Cần Thơ, Kali Phú Mỹ (miểng) và Kali Israel (miểng) lần lượt bán ra ở mức 7000-7100 đ/kg và 7100-7300 đ/kg

Bảng giá Kali bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

Kali Phú Mỹ miểng

Kali Israel miểng

Kali Canada/Belarus miểng

29/06/18

7000-7100

7100-7300

7100-7300

22/06/18

7000-7100

7100-7300

7100-7300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo