Thị trường Cần Thơ ngày 29/06/18: Giá DAP bán ra tăng lên
 

Thị trường Cần Thơ ngày 29/06/18: Giá DAP bán ra tăng lên

Tại Cần Thơ, một số khu vực chuẩn bị xuống giống lúa vụ 3 nên nhu cầu lai rai.

Ngày 29/06, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra tăng lên mức 12350-12400-12500 đ/kg, DAP xanh tường phong 64% tăng nhẹ lên mức 12000-12000 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

29/06/18

12350-12400-12500

12000-12100

9600-9700

22/06/18

12400-12450

11900-12000

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo