Thị trường Cần Thơ ngày 29/03/17: giá DAP điều chỉnh giảm, giao dịch hạn chế

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 29/03/17: giá DAP điều chỉnh giảm, giao dịch hạn chế

Tại Cần Thơ, giá phân bón vẫn tiếp tục giảm theo xu hướng chung của thị trường.

Ngày 29/03/17, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao) bán ra ở mức 10000 đ/kg và 9500-9600 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

29/03/17

10000

9500-9600

8300-8400

25/03/17

10200

9800

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo