Thị trường Cần Thơ ngày 29/03/17: giá DAP điều chỉnh giảm, giao dịch hạn chế

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 29/03/17: giá DAP điều chỉnh giảm, giao dịch hạn chế

Tại Cần Thơ, giá phân bón vẫn tiếp tục giảm theo xu hướng chung của thị trường.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo