Thị trường Cần Thơ ngày 28/4/17: giá Urea bán ra chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 28/4/17: giá Urea bán ra chững

Tại Cần Thơ, Kiên Giang mặc dù đang trong giai đoạn bón đợt 1-2 cho lúa Hè Thu nhưng đại lý cấp 1 bán hàng chậm do giá phân bón liên tục giảm.

Ngày 28/04, tại Cần Thơ, giá Urea Cà Mau và Urea Phú Mỹ bán ra ở mức 6350-6400 đ/kg và 6600-6650 đ/kg

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

28/04/17

6350-6400

6600-6650 (6600 giao thẳng đến kho cấp 2)

25/04/17

6350-6400

6600-6650 (6600 giao thẳng đến kho cấp 2)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo