Thị trường Cần Thơ ngày 28/4/17: giá NPK Việt Nhật tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 28/4/17: giá NPK Việt Nhật tăng nhẹ

Tại Cần Thơ, Kiên Giang mặc dù đang trong giai đoạn bón đợt 1-2 cho lúa Hè Thu nhưng đại lý cấp 1 bán hàng chậm do giá phân bón liên tục giảm.

Ngày 28/04, tại Cần Thơ, giá NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S) bán ra của cấp 1 tại kho ở mức 8300-8400 đ/kg.

Bảng giá NPK bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S)

28/04/17

8700-8900

8300-8400

25/04/17

8700-8900

8600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo